fbpx

NOSA viral control

Minskar exponeringen av virus

NOSA bacterial control

Minskar exponeringen av bakterier

NOSA Allergy Filter

Andas fritt och njut av vardagen

NOSA Smog Filter

Skydda dig mot luftföroreningar

NOSA odor protection

Världens första luktskydd

NOSA viral control SE

NOSA viral control

NOSA viral control är utformad för att minska exponeringen av virus genom inandning genom näsan. En minskad exponering av virus har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner. Produkten är lätt att andas igenom, diskret och bekväm att bära.

viral control

upp till 

93% reducering av virus

N

CORONAVIRUS

N

RHINOVIRUS

N

NOROVIRUS

NOSA bacterial control

Minskar exponeringen av bakterier

NOSA bacterial control

NOSA bacterial control är utformad för att minska exponeringen av bakterier genom inandning i näsan. En minskad exponering av bakterier har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner. 

bakterier NOSA

upp till

99% reducering av bakterier

N

STAPHYLOCOCUS (MRSA)

N

PHNEUMOCOCCI

N

E-COLI

NOSA bacterial control SE

NOSA allergy filter

Filtrerar luftburna allergener

NOSA allergy filter SE

NOSA Allergy Filter

NOSA allergy filter är ett diskret näsfilter som effektivt filtrerar bort skadliga partiklar och reducerar allergiska reaktioner så som nysningar, nästäppa och rinnande ögon.

Pollen

Päls

Damm

Mögel

NOSA Smog Filter

Skydda dig mot luftföroreningar

NOSA Smog Filter

NOSA smog filter är ett diskret näsfilter som effektivt filtrerar bort skadliga partiklar utan att irritera eller påverka andningen.

Smog

Rök

NOSA smog filter SE

NOSA odor protection

Världens första luktskydd

NOSA odor protection ENG

NOSA odor protection

NOSA odor protection är en diskret näspropp som effektivt reducerar dålig lukt utan att påverka andningen.

Bad odor

Dålig lukt

Cold

Förkylning

Airborne particles Chart

Luftburna partiklar

Luftburna partiklar är små fasta eller flytande ämnen som finns i jordens atmosfär och kan vara naturliga eller vara ett resultat av utsläpp från människan. Partiklarna påverkar både klimat och människors hälsa negativt.

Partiklarna delas ofta in i två grupper baserat på storleken, stora partiklar (2,5-10 mikrometer) eller små partiklar med (2,5 μm eller mindre).