fbpx

Dålig lukt

Dålig lukt är ett problem som drabbar många dagligen över hela världen. Lukt kan uppstå på olika sätt, men ofta beror det på bakteriebildningar som bryter ned olika organiska vävnader. En biprodukt av detta blir gaser som vi uppfattar som illaluktande. Speciellt svavel och kväveföreningar brukar uppfattas som extra påfrestande för människor, medan andra djur inte har samma problem med dessa lukter.

Den mänskliga näsan består av tusentals receptorer i näsan som fångar upp molekyler och omvandlar respektive molekyl till en signalsubstans till hjärnan, som i sin tur skapar en doftförnimmelse. En människa har ca 650 st olika typer av receptorer, som tillsammans kan uppfatta ungefär 10 000 olika dofter. Av dessa uppskattas ca 80 % vara av negativ karaktär, det vill säga en dålig lukt.

Bad odor
Bad odor

Utsatta yrkesgrupper

Många olika yrkeskategorier drabbas av dålig lukt i sin vardag. Vanliga yrkesgrupper är vårdanställda (sjuksystrar och undersköterskor) inom sjukhus, hemsjukvård, äldreomsorg och ambulans. Även andra yrken så som polis, räddningstjänst, tandläkare, lokalvårdare, förskolepedagoger och industriarbetare är i stor utsträckning utsatta för illaluktande situationer i sitt arbete.

Vanligt förekommande orsaker till den dåliga lukten är inkontinensbesvär, sår och andra kroppsodörer. I andra fall kan det vara arbetets natur, så som vid saneringsarbeten eller inom pappersindustrin.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna