fbpx

Integritetspolicy

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, kallad ”GDPR”, är NoseOption AB (556861-2294), Observatoriegatan 5, 113 29 Stockholm, Sverige (”NOSA”), i egenskap av registeransvarig, ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig.

 

Personuppgifter

Personuppgifter inkluderar all information som kan identifiera en fysisk person som en specifik individ genom namn eller kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer, e-post eller annan onlineidentifierare. Information om behandlingen av IP-nummer finns i vår cookiepolicy. Information som inte relaterar till en levande individ betraktas inte som personuppgifter enligt GDPR.

 

Ansvar för behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig har NOSA en skyldighet att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in från din interaktion med NOSA, och varför och hur de personuppgifter som samlas in från dig behandlas.

 

Vilka personuppgifter och varför?

Den typ av personuppgifter som NOSA vanligtvis behandlar är kontaktuppgifter såsom namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer eller andra identifierare.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas utifrån en av följande lagliga grunder:

• Samtycke

• Fullgörande av ett kontrakt

• Nödvändigt för att följa rättsliga skyldigheter

• Behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av NOSA

Personuppgifterna som samlas in från dig kan användas för att underlätta och förbättra NOSA:s professionella tjänster.

NOSA kan enligt lag eller domstolsbeslut vara skyldig att dela de personuppgifter som samlats in från dig.

 

Användningen av personuppgifterna

Personuppgifterna som samlas in från dig kommer huvudsakligen att användas för att administrera affärsutveckling inklusive utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang, svara på förfrågningar, distribuera produktprover samt tillhandahålla produktinformation såsom;

• Produktuppdateringar

• Nya produkter och/eller nya produktfunktioner

• Kundundersökningar

• Att uppfylla juridiska eller andra regulatoriska skyldigheter

 

Sekretess och delning av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in från dig kommer att hållas hemliga. Som informerat ovan kan NOSA dock enligt lag eller domstolsbeslut behöva dela de personuppgifter som samlats in från dig.

NOSA kan också behöva dela de personuppgifter som samlats in från dig med sina tjänsteleverantörer och/eller affärspartners. Sådan delning kommer dock inte att påverka dina rättigheter negativt. NOSA kommer att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att de personuppgifter som samlas in från dig kommer att fortsätta att förvaras säkert och i enlighet med GDPR.

Om de personuppgifter som samlas in från dig delas utanför GDPR:s jurisdiktion, bekräftar NOSA att de kommer att använda EU-standardavtalsklausuler eller motsvarande sätt för att skydda en sådan överföring av de personuppgifter som samlas in från dig.

 

Samtycke

Genom att lämna in personuppgifterna till NOSA samtycker du till att NOSA behandlar, överför, delar och lagrar uppgifterna i fråga för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Det är viktigt för NOSA att de personuppgifter som samlas in från dig över tid förblir korrekta. Därför ber vi dig att informera oss om eventuella ändringar av de personuppgifter som samlas in från dig via e-post till info@nosamed.com.

Observera också att denna integritetspolicy kan ändras eller uppdateras med tiden på grund av ytterligare krav enligt GDPR. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24 Mars 2022.

 

Avregistrering av marknadsinformation

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsinformation såsom nyhetsbrev, produktinformation och uppdateringar inom IP-området från NOSA kan du kontakta oss på info@nosamed.com och/eller avregistrera dig på våra nyhetsbrev via ”avregistrera länken” eller ”unsubscribe” som du hittar i våra email.

 

reCAPTCHA

I enlighet med Googles användarvillkor och användning för reCAPTCHA skyddas nosamed.com av reCAPTCHA för att verifiera din användning. Detta är för ditt skydd när du skickar in personlig information via internetformulär på denna webbplats.

 

Lagring av personuppgifter

NOSA kommer endast att behålla de personuppgifter som samlats in från dig under den tid som behövs för att uppfylla det eller de syften som de samlades in för eller för att uppfylla eventuella juridiska skyldigheter som kan påverka lagringstiden.

När lagringstiden har passerat kommer de personuppgifter som samlats in från dig att raderas.

 

Viktig information

GDPR-förordningen ger dig olika rättigheter i förhållande till de personuppgifter som samlas in från dig. Beroende på situationen och de lagliga grunder som NOSA baserar behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig kan du:

  • Begär tillgång till de personuppgifter som samlats in från dig;
  • Begära rättelse av de personuppgifter som samlats in från dig;
  • Begära radering av de personuppgifter som samlats in från dig;
  • Begär begränsning av behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig;
  • Invända mot behandlingen av de Personuppgifter som samlas in från dig;
  • Återkalla ditt samtycke

Om du har några frågor angående NOSA:s behandling av de personuppgifter som samlas in från dig, har du också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, förfrågningar eller bara vill uppdatera de personuppgifter som samlats in från dig, vänligen kontakta NOSA på info@nosamed.com.

Breathe with care