fbpx

NOSA bacterial control

NOSA bacterial control är utformad för att minska exponeringen av bakterier genom inandning i näsan. En minskad exponering av bakterier har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner. Produkten är lätt att andas igenom, diskret och bekväm att bära.
bacteria icon

upp till

99 % reducering av bakterier

N

Stafylokocker

N

Pneumokocker

N

E-coli

NOSA bacterial control SWE
NOSA allergy filter 2
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow
NOSA bacterial control

Hur fungerar NOSA bacterial control?

NOSA bacterial control placeras i näsborrarna så att de sitter bekvämt och användaren kan andas igenom produkten. Designen tvingar luften att passera genom lamellstrukturen och inaktiverar då bakterier som kommer i kontakt med produkten. Detta sker via substrat av silverjoner, som fångar och inaktiverar de mikrobiella ämnena. På så sätt minskas mängden bakterier som passerar till andningsorganen. NOSA bacterial control är en medicinteknisk produkt klass 1 samt CE-märkt och säljs i Europa. 

Varför NOSA bacterial control?

NOSA har under flera år arbetat med att ta fram en lösning som kan minska mängden virus och bakterier i luften vi andas in genom näsan. Detta eftersom forskning visar att virus och bakterier ofta sprids och infekterar genom de övre luftvägarna och de känsliga slemhinnorna i näsan. När Covid-19 pandemin sedan bröt ut blev det ännu viktigare att finna en lösning när det behövdes som mest. 2021 lanserades NOSA control, en produktfamilj bestående av produkter som reducerar mängden virus och bakterier i luften vi andas in genom näsan.

NOSA bacterial control är testad mot flera av de vanligaste typerna av bakteriestammar så som stafylokocker, pneumokocker och E-coli. I sjukhusmiljöer kan dessa bakterier skada både patienter och personal, speciellt personer med nedsatt immunförsvar.

Vanligaste smittvägen för virus och bakterier

De flesta luftvägsinfektionerna sprids via droppsmitta som når den mottagliga individens slemhinnor direkt via luften, eller först via händerna. Droppsmitta är små vätskedroppar som kommer från till exempel nysningar eller hosta och faller ned i luften runt individens omgivning. (vårdhandboken, 2019)
Dessutom visar forskning att näsan är en trolig inkörsport till COVID-19 viruset (Sungnak et al. 2020)

Mask mot virus och bakterier

Det vanliga munskyddet av engångstyp fungerar som ett stänkskydd för bäraren, med syfte att skydda andra i dess omgivning mot droppsmitta. Däremot menar bakteriologer att det krävs mer än 6 lager av väv i munskyddet för att förhindra viruspartiklarna att tränga igenom. Tyget ska vara vävt tätt och flergångsmaskerna ska tvättas med hett vatten mellan varje användning. (forskning.se, 2020)
Syftet med engångsmaskerna är att skydda andra mot din droppsmitta. NOSA control är avsett att reducera mängden virus och bakterier i din inandningsluft.

NOSA bacterial control

Unik design

Flera års utveckling har resulterat i en patenterad design som:
  1. Reducerar exponering av bakterier
  2. Är lätt att andas igenom
  3. Är diskret och bekväm
  4. Innovativ lamelldesign
  5. Kan användas upp till 8h
NOSA Allergy Filter
NOSA control usage

Användning

  • Placera försiktigt i näsan och justera positionen så att produkten sitter bekvämt.
  • Produkten är en engångsprodukt och kan användas upp till 8h.
  • Använd inte om irritation eller obehag uppstår
  • Släng produkten i plaståtervinningen efter användning

Här köper du NOSA bacterial control

Här kan du köpa NOSA bacterial control online. Är du företagskund kan du beställa direkt via Procurator.