fbpx

NOSA viral control

NOSA viral control är utformad för att minska exponeringen av virus genom inandning via näsan. En minskad exponering av virus har visat sig minska risken för luftvägsinfektioner. Produkten är lätt att andas igenom, diskret och bekväm att bära.
virus

upp till

93 % reducering av virus

N

Coronavirus

N

Rhinovirus

N

Norovirus

NOSA Allergy Filter svenska
NOSA allergy filter 2
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow
NOSA viral control

Hur fungerar NOSA viral control?

NOSA viral control placeras i näsborrarna så att de sitter bekvämt och användaren kan andas igenom produkten. Designen tvingar luften att passera genom lamellstrukturen och inaktiverar då virus som kommer i kontakt med produkten. Detta sker via substrat av silverjoner, som fångar och inaktiverar de mikrobiella ämnena. På så sätt minskas mängden virus som passerar till andningsorganen. NOSA viral control är en medicinteknisk produkt klass 1 samt CE-märkt och säljs i Europa. 

Varför är det viktigt att skydda näsan?

Forskning har visat att det finns två olika celler inuti näsan som är en trolig inkörsport för COVID-19 viruset. Dessa celler fungerar som ”virala inträdesreceptorer” och är i hög grad åtkomlig för coronaviruset på grund av placeringen i näsan där vi andas in droppsmitta. (Sungnak et al. 2020)

Tester utförda av externa laboratorier visar att NOSA viral control kan reducera Coronavirus, Rhinovirus och Norovirus upp till 93%.

Vanligaste smittvägen för virus och bakterier

De flesta luftvägsinfektionerna sprids via droppsmitta som når den mottagliga individens slemhinnor direkt via luften, eller först via händerna. Droppsmitta är små vätskedroppar som kommer från till exempel nysningar eller hosta och faller ned i luften runt individens omgivning. (vårdhandboken, 2019)
Dessutom visar forskning att näsan är en trolig inkörsport till COVID-19 viruset (Sungnak et al. 2020). 

Mask mot virus och bakterier

Det vanliga munskyddet av engångstyp fungerar som ett stänkskydd för bäraren, med syfte att skydda andra i dess omgivning mot droppsmitta. Däremot menar bakteriologer att det krävs mer än 6 lager av väv i munskyddet för att förhindra viruspartiklarna att tränga igenom. Tyget ska vara vävt tätt och flergångsmaskerna ska tvättas med hett vatten mellan varje användning. (forskning.se, 2020)

Syftet med engångsmaskerna är att skydda andra mot din droppsmitta. NOSA control är avsett att reducera mängden virus och bakterier i din inandningsluft. 

NOSA viral control

Unik design

Flera års utveckling har resulterat i en patenterad design som:
  1. Reducerar exponering av viral
  2. Är lätt att andas igenom
  3. Är diskret och bekväm
  4. Innovativ lamelldesign
  5. Kan användas upp till 8h
NOSA Allergy Filter
NOSA control usage

Användning

  • Placera försiktigt i näsan och justera positionen så att produkten sitter bekvämt.
  • Produkten är en engångsprodukt och kan användas upp till 8h.
  • Använd inte om irritation eller obehag uppstår
  • Släng produkten i plaståtervinningen efter användning

Här köper du NOSA viral control

Här kan du köpa NOSA viral control. Är du företagskund kan du beställa direkt via Procurator.